Desbordes creativos *

Abril 25, 2012

0

O proceso de comezarmos a construír un novo referente político non xurdíu tralo acontecido en Amio, é un propósito de hai anos, que no Encontro Irmandiño vimos dicindo desde hai tempo aínda que antes en clave de refundación da fronte na que estábamos. Todo resposta á necesidade de desbordar os marcos políticos-sociais nos que estamos […]

Posted in: Uncategorized

As Fragas do Eume, última morada das mouras¿?

Abril 1, 2012

0

Desde hai anos iamos en búsqueda de fadas, porque todos sabemos que hai tres tipos de fadas: as fadas madriñas, esas dos contos coa súa variña máxica (da que non estamos segurxs da súa existencia), as fadas mouras, que son como “campaniña” (fadas dos bosques) e as fadas que un día decidiron deixar as súas […]

Posted in: Uncategorized

1880 (a rosalía, in memoriam)

Febreiro 24, 2012

0

A terra, a historia, a vida, a esperanza…, teñen nome de muller, en cambio, o esquecemento, o desprezo, o silencio…, son imposición do Home. Galiza, a súa terra, a súa vida, a súa espranza, a súa dor e a súa historia, son como ela, un incesante ronsel de muller, por iso, para retroceder ao paso […]

Posted in: Uncategorized

Intervención na Asemblea Extraordinaria do EI

Febreiro 13, 2012

2

Boa tarde irmás e irmáns: Toca respostar primeiramente á cuestión plantexada, na lóxica e no compromiso asembleario adquirido polo Encontro Irmandiño hai un ano, de discernir se despois da XIII Asemblea Nacional do BNG, este é rexenerábel ou non. Penso que atendendo á própria natureza do ser humano, esta debe ir en dúas liñas, unha […]

Posted in: Uncategorized

Democracia: a inquisición d@s cociñeir@s ou a deslealtade das galiñas¿?

Xaneiro 16, 2012

8

Nestes tempos preasemblearios, nunha asemblea que determinará no BNG o dereito a existir ou a quebra inevitábel das normas de xogo, da convivencia e por tanto do proxecto común; o sector dominante que ten secuestrada á fronte comeza a falar de deslealtade. Deslealtade porque segundo eles din, se unha minoría non gaña e impón as […]

Posted in: Uncategorized

Posición e marco de referencia. Cuestións internas (II): lexitimidade e transparencia.

Decembro 29, 2011

0

A lexitimidade é algo que se gaña, que no momento presente nunca está adquirida por contaxio do pasado, e por tanto en períodos reflexivos hai que telo presente para mirarmos o rumbo tomado e as decisións que son acaídas para non perder este valor, moitas veces esquecido. Unha organización colectiva debería facerse unha serie de […]

Posted in: Uncategorized

Posición e marco de referencia. Cuestións internas: asemblearismo.

Decembro 22, 2011

4

Se o proceso asemblear no que estamos inseridos vai determinar o marco de referencia onde vai dirixirse o futuro do BNG, hai cuestións de posicións internas que determinarán de forma inequívoca se o proceso que se encete levará ou non a un proceso que rache as dinámicas que abordei na achega anterior; e isto ten […]

Posted in: Uncategorized