Democracia: a inquisición d@s cociñeir@s ou a deslealtade das galiñas¿?

Posted on Xaneiro 16, 2012

8Nestes tempos preasemblearios, nunha asemblea que determinará no BNG o dereito a existir ou a quebra inevitábel das normas de xogo, da convivencia e por tanto do proxecto común; o sector dominante que ten secuestrada á fronte comeza a falar de deslealtade. Deslealtade porque segundo eles din, se unha minoría non gaña e impón as súas teses ameaza con marcharse do BNG.

O Encontro Irmandiño ven dicindo xa desde hai un ano, que esta asemblea nacional ou vale para rexenerarse organicamente e comeza a tender pontes cara a esquerda social do país ou non ten sentido seguir traballando nunha organización política que asfixia as diferenzas e aniquila politicamente calquera tentativa de cambio, e por tanto se afortala como un partido político clásico e harmónico co sistema de dominación actual e segue a deixar orfa á sociedade civil galega.

Mais a pesar disto, a UPG volve novamente a falar de deslealtade, de normas de xogo democráticas, etc…, pois ben, vou tentar explicar, como fixen na asemblea comarcal de Compostela, a tesitura na que estamos cun conto de Eduardo Galeano que viña a dicer algo así:
Estaba unha vez un cociñeiro que rexentaba un restaurante pensando en que pratos podía innovar ou facelos máis atraentes para os clientes. Nisto ocorréuselle que os pratos onde se servían aves eran os máis demandados, así que decidiu xuntar a todas as aves do seu curral, e de forma asemblearia e domocrática, que elas decidiran en que salsa querían ser servidas.

E así fixo, foi ao curral, xuntou aos galos, as galiñas, aos pavos, aos parrulos, aos faisáns, etc…, e díxolles: “decidide nesta asemblea en que salsa queredes ser cociñadas”, os parrulos calaron a boca, as pulardas tamén, e fíxose o silenzo, e todas tiñan dereito a falar e votar libremente…, nisto as galiñas, non podían ser outras, pediron a palabra; ante o estupor de todas as aves, unha das galiñas dixo: “cociñeiro, nós non queremos ser cociñadas”. Todas as aves abriron os ollos ao ver como se enfadaba o cociñeiro, mais este, cun cabreo contido, nun ton incluso vitimista dixo: “iso está fora de toda decisión asemblearia, non está nin na orde do día”.

As galiñas foron desleais, vaia! As galiñas ousaron dicer algo que estaba en contra das normas de xogo, a asemblea era aberta a todas as aves, todas podían falar e votar, como podían as galiñas, estúpidas aves, plantexar semellante deslealtade non só ante o cociñeiro senón ante todas as demais compañeiras de curral? O que facían as galiñas era lamentable, vomitivo, pensaba o cociñeiro. O cociñeiro comezou a facer emendas sobre o funcionamento da asemblea e todas ían na liña de castigar semellante discrepancia pública, semellante deslealdade. E máis, as galiñas dixeron: “ou non nos cociñas ou marcharemos do curral”. Como podían ameazar neses termos? Como podían abandonar ás demais aves? Como podían afundir o primeiro prato estrela, a sopa? E por riba, galiñas de merda, que tentan plantexarlle ao cociñeiro que non as cociñe ou que todas elas, non só as galiñas, senón que as demais aves poidan marchar dese curral.

A cuestión está clara, as normas de xogo non son válidas nos termos expostos nos últimos anos, ao cociñeiro pódelle pasar o mesmo que pasou na guerra civil española, no bando republicano, seica queren facer unha guerra interna cando o fascismo está agredindo a todas as cidadás libres, e queren gañar o bando aínda que así diminúan as súas forzas para gañar a guerra (os que gañaron o bando republicán perderon a guerra). As galiñas do conto, os anarquistas na guerra civil, non son o inimigo, e non o serán aínda que opinen, aínda que queiran existir. E por iso non van calar, porque saben, sabemos que a guerra está fora e non dentro, ser referentes políticos da esquerda social galega é estar en continua permeabilidade coa sociedade, ser dinámicos e atípicos nas institucións.

Aves de todo o país, berremos que non queremos ser cociñadas, e riámonos cando por riba nos chaman desleais, deslealtade para os cociñeiros é espranza para todas!

Posted in: Uncategorized