Browsing All posts tagged under »dereitos civís«

Indagacións sobre a cidadanía (III): menores e a súa condición de cidadanía.

Marzo 11, 2011

0

O colectivo dos menores de idade son dun interese especial para min xa que levo 10 anos da miña vida laboral (é dicir, o total dela) adicados a este colectivo. Moi poucas son as referencias teóricas bibliográficas que axuden a discernir o grao de implicación deste colectivo na construción da estrutura social, sempre considerados como […]

Indagacións sobre a cidadanía (II): cidadanía e inmigración

Xaneiro 25, 2011

5

Pode ser que sexa na inmigración onde o conceito de cidadanía presente maiores dilemas conceptuais, por una banda a diferenciación entre cidadanía e nacionalidade e por outra, tal vez máis evidente na análise académica pero menos na realidade, entre a lóxica dos dereitos e a lóxica dos mercados. Se mesturamos un e outro dilema chegaríamos […]