Browsing All posts tagged under »educación«

Indagacións sobre a cidadanía (III): menores e a súa condición de cidadanía. (II)

Marzo 18, 2011

1

É moi dificil estabelecer nun marco xenérico de seiscentas palabras máis ou menos, no que pretendo restrinxir estes artigos, para tratar un tema tan sensíbel como este, o feito de non ficar conforme co anterior levoume a aprofundar máis neste tema tentando agora cinguirme ao cerne da cuestión que tento abordar, a construción da cidadanía […]