Browsing All posts tagged under »menores«

Indagacións sobre a cidadanía (III): menores e a súa condición de cidadanía. (II)

Marzo 18, 2011

1

É moi dificil estabelecer nun marco xenérico de seiscentas palabras máis ou menos, no que pretendo restrinxir estes artigos, para tratar un tema tan sensíbel como este, o feito de non ficar conforme co anterior levoume a aprofundar máis neste tema tentando agora cinguirme ao cerne da cuestión que tento abordar, a construción da cidadanía […]

Indagacións sobre a cidadanía (III): menores e a súa condición de cidadanía.

Marzo 11, 2011

0

O colectivo dos menores de idade son dun interese especial para min xa que levo 10 anos da miña vida laboral (é dicir, o total dela) adicados a este colectivo. Moi poucas son as referencias teóricas bibliográficas que axuden a discernir o grao de implicación deste colectivo na construción da estrutura social, sempre considerados como […]